Co zyskasz dzięki systemowi rekuperacji?

Coraz większa popularność wykorzystania rekuperacji jako podstawowego systemu wentylacji obiektów nie jest bezpodstawna. Wzrost świadomości w zakresie korzyści, jakie daje wentylacja z odzyskiem ciepła oraz powszechna dostępność materiałów termoizolacyjnych i energooszczędnych sprawiają, że rekuperacja staje się standardem architektonicznym nowoczesnego budownictwa.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła opiera się na wymuszonym przez napędzaną prądem maszynę – rekuperator – ruchu powietrza. Pomiędzy pomieszczeniami a otoczeniem jest ono przekazywane zaplanowanym systemem kanałów wentylacyjnych. Do nawiewu i wywiewu służą specjalne anemostaty i kratki wentylacyjne. Hurtownia rekuperacji Szczecin gwarantuje szeroką ofertę elementów systemu rekuperacji, które skutecznie zadbają o powietrze w twoim domu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości instalacji otrzymujemy gwarancję oszczędnej, trwałej i bezproblemowej w eksploatacji instalacji.

Wysokiej jakości powietrze bez wysiłku

System rekuperacji swoje działanie opiera na jednostce centralnej – rekuperatorze. Tzw. serce wentylacji mechanicznej przetłacza przez siebie dwa prądy powietrza – powietrze chłodne, świeże, które jest wtłaczane do wnętrza obiektu oraz powietrze ciepłe, „zużyte”, które jest z pomieszczeń wyciągane. Oba strumienie przepływają osobnymi kanałami, nie dochodzi do ich mieszania się, co gwarantuje, że wtłaczane powietrze jest wolne od wszelkich zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci, jakie usuwane są z obiektu. W kanałach rekuperatora umiejscowione są filtry, których szeroką ofertę – niemal do wszystkich rekuperatorów – znajdziesz na Ventido.pl . Dzięki szczegółowej filtracji z dostarczanego i usuwanego powietrza eliminowane są z nich zanieczyszczenia, jak kurz, drobnoustroje, pyły i alergeny. Wszystko to odbywa się automatycznie – przez zasilany elektrycznie rekuperator – świeże powietrze napływa do obiektu bez względu na sposób użytkowania pomieszczeń, częstotliwość ich wietrzenia.

Wartościowa instalacja praktycznie bez kosztów inwestycyjnych

Instalacja systemu rekuperacji niesie za sobą zdecydowanie wyższe koszty początkowe w stosunku do tradycyjnie stosowanych systemów grawitacyjnych. Koszty te można jednak ograniczyć i zrekompensować w dwojaki sposób:

• na etapie projektowym – wentylacja mechaniczna nie potrzebuje tradycyjnego systemu kominowego; z powodzeniem zatem można zrezygnować z ich projektowania i budowy, co zmniejsza koszty realizacji obiektu; dodatkowo – z uwagi na odzysk ciepła i zmniejszenie wychładzania pomieszczeń przez wentylację – można zmniejszyć ilość i rozmiary montowanych kaloryferów i

• przez dotacje – istnieje możliwość dofinansowania zakupu i montażu rekuperacji, co zdecydowanie obniża koszty związane z przedsięwzięciem – nawet o 60%.

Oszczędności na wydatkach grzewczych

Odpowiednio dostosowana budowa rekuperatora oraz kanałów wentylacyjnych, umożliwiają odzyskanie energii cieplnej, jakim nagrzane zostało powietrze wewnątrz obiektu. W jednostce centralnej dochodzi bowiem do ogrzania powietrza przekazywane do pomieszczeń na skutek kontaktu ścian kanałów wylotowych – ogrzanych – z kanałami wlotowymi – ogrzewanymi. Dzięki temu zdecydowanie ograniczone zostają straty ciepła spowodowane wentylacją.

Bezpłatny chłód w upalne dni

Możliwość dołączenia do systemu rekuperacji gruntowego wymiennika ciepła przynosi podwójne korzyści. Pierwszą z nich jest chłodzenie powietrza dostarczanego przez instalację na skutek wstępnego jego chłodzenia w upalne dni na skutek oddziaływania chłodnej temperatury gleby. Z kolei w mroźne dni gruntowy wymiennik ciepła dodatkowo wzmacnia efekt ogrzewania – pobrane z otoczenia powietrze oprócz odzyskiwania ciepła z wnętrza pomieszczeń – jest ogrzewane niewyczerpanym ciepłem podziemnym.

Dzięki systemowi wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła można zyskać o wiele więcej niż przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej. Możliwość redukcji kosztów wstępnych oraz korzyści finansowe i zdrowotne płynące z przepływu powietrza przez rekuperator czynią z inwestycji w rekuperację niewątpliwie warte do rozważenia rozwiązanie kwestii wentylacji.

Redakcja e-metro