Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Rozstanie z pracą zawsze jest trudne, ale czasami nieuniknione. Niezależnie od przyczyny, dla której decydujemy się na wypowiedzenie umowy o pracę, warto wiedzieć, jak napisać wypowiedzenie z pracy w sposób profesjonalny i uprzejmy. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kłopotów oraz pozytywnie zakończymy okres współpracy z pracodawcą. W tym poradniku krok po kroku omówimy, jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie z pracy oraz jak je zredagować, aby było zgodne z prawem i dobrze odebrane przez pracodawcę.

Przygotowanie do napisania wypowiedzenia z pracy

Przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę warto dokładnie przemyśleć swoją sytuację. Należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, takich jak: powody, dla których chcesz zrezygnować z pracy, Twoje prawa pracownicze, termin wypowiedzenia oraz sposób przekazania wypowiedzenia pracodawcy. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą Ci przygotować się do napisania wypowiedzenia z pracy:

 • Zbierz wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twojej umowy o pracę, takie jak data rozpoczęcia zatrudnienia, rodzaj umowy, czas trwania, okres wypowiedzenia, wynagrodzenie oraz inne korzyści pracownicze.
 • Przeczytaj dokładnie swoją umowę o pracę oraz regulamin pracy, aby upewnić się, że znasz swoje prawa i obowiązki.
 • Przemyśl swoje motywacje i powody, dla których chcesz zrezygnować z pracy. Upewnij się, że są one uzasadnione i nie naruszają Twoich praw pracowniczych.
 • Przygotuj wypowiedzenie, które będzie zawierać podstawowe informacje, takie jak: Twoje imię i nazwisko, datę napisania wypowiedzenia, datę, od której wypowiadasz umowę, powody wypowiedzenia oraz życzenia dla pracodawcy.
 • Przed złożeniem wypowiedzenia przemyśl, jakie konsekwencje może ono mieć dla Twojej kariery zawodowej oraz jakie są alternatywne rozwiązania.

Pamiętaj, że napisanie wypowiedzenia z pracy jest poważną decyzją, którą należy dokładnie przemyśleć i przygotować. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych komplikacji i nieporozumień z pracodawcą.

Jak sformułować wypowiedzenie z pracy: poradnik krok po kroku

Jeśli zdecydowałeś się na złożenie wypowiedzenia z pracy, powinieneś wiedzieć, że jest to krok, który należy przemyśleć i dobrze przygotować. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą Ci sformułować wypowiedzenie z pracy:

 • Przeczytaj swoją umowę o pracę i sprawdź, jakie są zasady wypowiedzenia.
 • Przygotuj krótkie i zwięzłe wypowiedzenie, w którym określisz powód swojego odejścia.
 • Podaj datę, od której chcesz zakończyć pracę.
 • Przygotuj się na rozmowę z pracodawcą, w której możesz omówić przyczyny swojego odejścia i ewentualnie negocjować warunki wypowiedzenia.

Pamiętaj, że złożenie wypowiedzenia z pracy jest poważnym krokiem i może wpłynąć na Twoją przyszłą karierę zawodową. Dlatego warto przemyśleć swoje decyzje i działać zgodnie z zasadami.

Co powinno znaleźć się w treści wypowiedzenia z pracy?

Przygotowując wypowiedzenie z pracy ważne jest, aby zawierało ono podstawowe informacje, takie jak data wypowiedzenia, imię i nazwisko pracownika oraz pracodawcy, stanowisko, na którym pracuje, oraz powód wypowiedzenia. Warto również dodać, że wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie oraz podpisane przez pracodawcę. W treści wypowiedzenia należy być zwięzłym i konkretnym, bez zbędnych emocji czy oskarżeń. Przed złożeniem wypowiedzenia warto upewnić się, czy nie ma potrzeby przestrzegania okresu wypowiedzenia, który może wynosić nawet kilka miesięcy. W takim przypadku należy podać dokładną datę, kiedy wypowiedzenie ma wejść w życie. Pamiętaj, że wypowiedzenie z pracy to ważny dokument, który może mieć wpływ na twoją przyszłość zawodową, dlatego warto poświęcić czas na jego odpowiednie przygotowanie.

Jakie elementy powinny być zawarte w wypowiedzeniu z pracy?

Jeśli chcesz napisać wypowiedzenie z pracy, musisz wiedzieć, jakie informacje powinny się w nim znajdować. Podstawowe elementy, które powinny być zawarte w wypowiedzeniu z pracy to: imię i nazwisko pracownika, nazwa firmy, data wypowiedzenia, okres wypowiedzenia oraz powód wypowiedzenia. Warto pamiętać, że powód wypowiedzenia nie jest obowiązkowy, ale może pomóc w uniknięciu nieporozumień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jeśli chcesz, aby wypowiedzenie było skuteczne, musisz je napisać zgodnie z zasadami prawa pracy i przesłać je pracodawcy w formie pisemnej. Pamiętaj, że wypowiedzenie powinno być zrozumiałe i klarowne, aby nie budzić wątpliwości i nie prowadzić do nieporozumień.

Jakie błędy unikać podczas pisania wypowiedzenia z pracy?

Odpowiednie napisanie wypowiedzenia z pracy jest kluczowe dla każdej osoby, która chce zakończyć swoją pracę w firmie. Niemniej jednak, wiele osób popełnia błędy, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla ich przyszłych karier. Oto lista najczęstszych błędów, które należy unikać podczas pisania wypowiedzenia:

 • Brak określenia daty, kiedy wypowiedzenie wchodzi w życie.
 • Nieprzestrzeganie okresu wypowiedzenia, określonego w umowie lub w przepisach prawa pracy.
 • Nieprawidłowe podpisanie wypowiedzenia (np. brak podpisu lub podpis osoby, która nie jest upoważniona do reprezentowania pracownika).
 • Nieprzemyślane sformułowanie powodów, dla których pracownik chce zakończyć pracę. Należy pamiętać, że wypowiedzenie jest dokumentem oficjalnym i powinien być napisany w sposób profesjonalny.
 • Nieprawidłowe podanie informacji o zaległych wynagrodzeniach lub innych należnościach.

Unikając tych błędów, możesz być pewien, że Twoje wypowiedzenie z pracy zostanie przyjęte zgodnie z prawem i nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla Twojej kariery zawodowej.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy – FAQ

Jak napisać poprawne wypowiedzenie z pracy?

Poprawne wypowiedzenie z pracy powinno zawierać informacje o stanowisku, obowiązkach oraz osiągnięciach pracownika. Ważne jest także, aby było zredagowane w sposób jasny i czytelny, bez błędów ortograficznych i gramatycznych.

Kiedy warto napisać wypowiedzenie z pracy?

Warto napisać wypowiedzenie z pracy, gdy sytuacja w firmie nie odpowiada naszym oczekiwaniom lub gdy mamy lepszą ofertę pracy gdzie indziej. Decyzja ta powinna być przemyślana i poprzedzona rozmową z przełożonym.

Co powinno znaleźć się w treści wypowiedzenia z pracy?

W treści wypowiedzenia z pracy powinno znaleźć się poinformowanie pracodawcy o chęci zakończenia z nim umowy o pracę oraz podanie dokładnej daty zakończenia pracy.

Redakcja e-metro