Jak usunąć puste wiersze w Excelu – sprawdzone metody i wskazówki

W Excelu często zdarza się, że podczas pracy nad arkuszem danych pojawiają się puste wiersze, które utrudniają analizę i przetwarzanie informacji. Usunięcie tych pustych wierszy może być czasochłonne, szczególnie jeśli arkusz jest obszerny. Na szczęście istnieją sprawdzone metody i wskazówki, które pomogą Ci szybko i skutecznie usunąć puste wiersze w Excelu. W tym artykule przedstawimy różne techniki, które pozwolą Ci zoptymalizować swoją pracę, eliminując zbędne dane i upraszczając analizę. Odkryj, jak usunąć puste wiersze w Excelu i przyspiesz swoje działania w tym popularnym programie do przetwarzania danych.

Metoda 1: Filtruj dane, aby usunąć puste wiersze

W Excelu istnieje prosty sposób na usunięcie pustych wierszy z danych – filtracja. Ta metoda pozwoli Ci szybko i skutecznie pozbyć się wierszy, które nie zawierają żadnych informacji.

1. Wybierz obszar danych, w którym chcesz usunąć puste wiersze.
2. Kliknij zakładkę „Sortowanie i filtrowanie” na pasku narzędzi Excela.
3. Kliknij przycisk „Filtruj”, aby włączyć filtrację dla wybranego obszaru danych.
4. Pojawią się strzałki w nagłówkach kolumn. Kliknij strzałkę w nagłówku kolumny, która zawiera dane, które chcesz sprawdzić.
5. Odznacz pole „Puste”, aby wyświetlić tylko wiersze, które mają wartości w tej kolumnie.
6. Kliknij OK, aby zastosować filtr i wyświetlić tylko wiersze z wartościami.
7. Zaznacz widoczne wiersze i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz „Usuń wiersze” z menu kontekstowego.
8. Puste wiersze zostaną usunięte, a pozostałe dane zostaną uporządkowane.

Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy masz do czynienia z dużymi zestawami danych, w których mogą występować puste wiersze. Filtracja pozwala w łatwy sposób zidentyfikować i usunąć te wiersze, co przyspiesza proces analizy danych i poprawia ich jakość.

Metoda 2: Wykorzystaj funkcję WSTĄP do usunięcia pustych wierszy

Poza filtrowaniem, inną skuteczną metodą usuwania pustych wierszy w Excelu jest wykorzystanie funkcji WSTĄP. Ta funkcja pozwala na zignorowanie pustych wierszy i skupienie się na ważnych danych. Aby użyć tej metody, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz arkusz Excela, w którym chcesz usunąć puste wiersze.
 • Zaznacz kolumnę, w której znajdują się dane, a następnie kliknij na zakładkę „Formuły” w górnym menu.
 • Wybierz funkcję „WSTĄP” z listy rozwijanej.
 • W polu „Kryteria” wpisz pusty ciąg znaków „”.
 • Kliknij na przycisk „OK” i zobacz, jak wszystkie puste wiersze zostaną usunięte, a ważne dane pozostaną.

Metoda ta jest szczególnie przydatna, gdy masz duże zbiory danych i chcesz usunąć wszystkie puste wiersze jednym kliknięciem. Używając funkcji WSTĄP, możesz szybko uporządkować swoje dane i zwiększyć efektywność pracy w Excelu.

Metoda 3: Użyj formuły WARUNKOWEJ do usuwania pustych wierszy

W przypadku, gdy chcesz usunąć puste wiersze w Excelu, możesz skorzystać z formuły WARUNKOWEJ. Ta metoda pozwoli Ci na automatyczne usuwanie wierszy, które nie zawierają żadnych danych. Oto kroki, które musisz podjąć:

 • Wybierz kolumnę, która zawiera dane, na podstawie których będziesz sprawdzać, czy dany wiersz jest pusty.
 • Utwórz nową kolumnę obok wybranej kolumny i wpisz następującą formułę WARUNKOWĄ: =JEŻELI(A1=””,1,0), gdzie A1 to komórka, która zawiera dane do sprawdzenia.
 • Przeciągnij formułę w dół, aby skopiować ją do pozostałych wierszy.
 • Zaznacz całą tabelę, włączając nową kolumnę z formułą WARUNKOWĄ.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Sortuj i filtrowanie” z menu kontekstowego.
 • Wybierz opcję „Filtruj” i odznacz pole wyboru dla wartości „0” w nowej kolumnie z formułą WARUNKOWĄ.
 • Kliknij „OK” i Excel automatycznie usunie puste wiersze.

Ta metoda jest szybka i skuteczna, pozwalając Ci na usunięcie pustych wierszy w Excelu. Teraz możesz bez trudu oczyścić swoje arkusze danych i uporządkować swoje projekty w programie Excel.

Metoda 4: Wykorzystaj makro VBA do automatycznego usuwania pustych wierszy

Jeśli masz duże arkusze danych w Excelu i chcesz usunąć puste wiersze w prosty i automatyczny sposób, warto rozważyć wykorzystanie makra VBA. Makro VBA (Visual Basic for Applications) to narzędzie programistyczne, które pozwala na tworzenie automatycznych skryptów i manipulowanie danymi w Excelu.

Tworzenie makra VBA do usuwania pustych wierszy jest stosunkowo proste. Wystarczy otworzyć edytor VBA, wkleić odpowiedni kod i uruchomić makro. Poniżej przedstawiamy prosty przykład kodu, który usuwa puste wiersze w arkuszu:

Sub UsunPusteWiersze()
  Dim i As Long
  Dim ostatniWiersz As Long
  ostatniWiersz = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  Application.ScreenUpdating = False
  For i = ostatniWiersz To 1 Step -1
    If WorksheetFunction.CountA(Rows(i)) = 0 Then
      Rows(i).Delete
    End If
  Next i
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Powyższy kod przechodzi przez wszystkie wiersze w arkuszu, sprawdza, czy dany wiersz jest pusty (czyli czy nie zawiera żadnej wartości) i jeśli tak, to usuwa go. Należy pamiętać, że kod ten wykonuje się wstecz, czyli od ostatniego wiersza do pierwszego, aby uniknąć problemów z indeksami wierszy po usunięciu.

Aby uruchomić to makro, wystarczy przejść do zakładki „Deweloper” w menu Excela, wybrać „Edytor Visual Basic” i wkleić powyższy kod do nowego modułu. Następnie należy uruchomić makro klikając na przycisk „Uruchom” lub używając skrótu klawiaturowego.

Wykorzystanie makra VBA do automatycznego usuwania pustych wierszy to szybka i efektywna metoda, szczególnie przy dużych zbiorach danych. Pamiętaj jednak, że przed uruchomieniem makra zawsze warto zrobić kopię zapasową arkusza, aby uniknąć nieodwracalnych błędów.

Metoda 5: Przesuń dane i usuń puste wiersze ręcznie

Metoda 5 polega na przesunięciu danych i ręcznym usunięciu pustych wierszy w Excelu. Jest to skuteczna metoda, która pozwoli Ci usunąć puste wiersze w arkuszu kalkulacyjnym. Oto, jak to zrobić:

1. Wybierz kolumnę, która zawiera dane, które chcesz przesunąć. Możesz to zrobić, trzymając lewy przycisk myszy na nagłówku kolumny i przeciągając go w dół, aby zaznaczyć wszystkie komórki.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczone dane i wybierz opcję „Kopiuj”.

3. Zaznacz pierwszą komórkę w kolumnie, w której chcesz umieścić skopiowane dane.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczoną komórkę i wybierz opcję „Wklej wartości”. Spowoduje to wstawienie skopiowanych danych do nowej kolumny.

5. Teraz, gdy dane zostały przesunięte, możemy przejść do usuwania pustych wierszy. Wybierz całą kolumnę, w której znajdują się dane.

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczoną kolumnę i wybierz opcję „Sortuj i filtrowanie”. Następnie wybierz opcję „Filtruj”.

7. Kliknij na strzałkę w nagłówku kolumny i wybierz opcję „Puste” w menu rozwijanym.

8. Teraz zostaną wyświetlone tylko puste wiersze. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pierwszym pustym wierszu i wybierz opcję „Usuń”.

9. Powtórz ten proces dla pozostałych pustych wierszy.

10. Po usunięciu pustych wierszy, możesz wyłączyć filtrowanie, klikając ponownie na opcję „Filtruj” w menu rozwijanym.

To wszystko! Teraz puste wiersze zostały usunięte, a dane zostały przesunięte. Ta metoda może być czasochłonna, szczególnie jeśli masz wiele danych, ale jest skuteczna i pozwoli Ci utrzymać porządek w arkuszu kalkulacyjnym Excela.

Redakcja e-metro