Faktoring stały czy jednorazowy – co wybrać?

Faktoring w Polsce może się pochwalić coraz większą liczbą klientów – przedsiębiorcy chętnie wybierają faktoring z różnych powodów. Jednym z nich jest elastyczność i możliwość dopasowania usługi do sytuacji, w jakich znajdują się ich firmy. Jednym z podstawowych wyborów, jakie daje faktoring, jest możliwość skorzystania z faktoringu stałego lub z finansowania faktur, zwanego także faktoringiem jednorazowym. Czym różnią się od siebie te dwa warianty? Który z nich lepiej pasuje do Twojego przedsiębiorstwa? Odpowiadamy!

Faktoring ogółem

Czym właściwie jest faktoring? To usługa finansowa skierowana jedynie do przedsiębiorców. W jej ramach firmy mogą sprzedawać faktury wystawione swoim kontrahentom, jeżeli tylko nie są wymagalne. Pozwala to przedsiębiorcom uzyskać dostęp do środków z tych faktur na długo przed upływem terminu płatności. Ma to szczególne znaczenie dla tych firm, które wystawiają faktury z odległymi terminami płatności. 

Jak to działa? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i wystawiasz faktury swoim klientom, zwykle musisz poczekać, aż dokonają zapłaty. Żeby jednak zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, możesz oferować im płatność nie po 7 czy 14 dniach, a nawet po 60 czy 90. Tak odległe terminy płatności nie są niczym dziwnym w wielu branżach. To jednak oznacza, że wykonasz usługę lub dostarczysz towar, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, a wciąż nie otrzymasz pieniędzy. Może to więc doprowadzić do powstania zatoru płatniczego.

Zator płatniczy to właśnie sytuacja, w której z powodu nagromadzonych niezapłaconych wierzytelności przedsiębiorca ma problemy z uregulowaniem własnych zobowiązań. Wynagrodzenia trzeba wypłacić, podatki odprowadzić, a firmy, od których kupujesz towar, nie będą czekać z założonymi rękami, aż Twoi klienci zdecydują się zapłacić. W takiej właśnie sytuacji warto skorzystać z faktoringu. Który więc wybrać? Ten stały czy jednorazowy?

Faktoring online, czyli ten na stałe

Faktoring online to podstawowy wariant faktoringu, w którym przedsiębiorca otrzymuje dostęp do odnawialnego limitu faktoringowego. W praktyce oznacza to, że w czasie trwania umowy faktoringowej przedsiębiorca może finansować dowolną liczbę faktur wystawianych swoim kontrahentom – ogranicza go jedynie kwota limitu oraz lista odbiorców.

W momencie zawierania umowy, faktorant dodaje do Strefy klienta listę kontrahentów, z którymi prowadzi regularne interesy. Po ich weryfikacji i zaakceptowaniu, przedsiębiorca otrzymuje limit faktoringowy, który może wydawać w dowolnej chwili na finansowanie faktur. W razie potrzeby może modyfikować swoją listę odbiorców, dodając i usuwając z niej podmioty w miarę jak zmienia się sytuacja w firmie.

Dużym atutem faktoringu online jest stały dostęp do finansowania i brak konieczności składania kolejnych wniosków – po zawarciu umowy pieniądze są zawsze dostępne w limicie, nie trzeba już załatwiać żadnych formalności. Co więcej, limit faktoringowy może wynosić od 50 000 zł aż do 1 000 000 zł!

Finansowanie faktur, czyli faktoring jednorazowy

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą regularnych interesów z tymi samymi klientami, a także wszyscy, którzy chcą po prostu wypróbować, jak działa faktoring, mogą skorzystać z usługi finansowania faktur. W tym wariancie usługi składasz wniosek o finansowanie pojedynczej faktury. Jeżeli uzyskasz akceptację, otrzymasz pieniądze za tę jedną fakturę, a Twój odbiorca będzie miał obowiązek zapłacić należność faktorowi, czyli firmie, która odkupiła od Twojej firmy wierzytelność. 

Finansowanie faktur jest z reguły nieco droższe niż faktoring online, ale za to nie musisz płacić co miesiąc abonamentu za utrzymanie limitu. Zamiast tego korzystasz z faktoringu tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz. Pamiętaj jednak, że każdorazowe skorzystanie z finansowanie faktoringu będzie wymagało wysłania kolejnego formularza. Możesz to jednak zrobić poprzez Strefę klienta. 

Redakcja e-metro