Jakie są największe zalety badań metodą magnetyczno-proszkową MT?

Celem przeprowadzania badań nieniszczących NDT, do których zaliczane są również badania magnetyczno proszkowe MT, jest weryfikacja stanu technicznego istniejących konstrukcji, na przykład w obrębie wykonania spawów. Dzięki badaniu można prognozować trwałość elementu, ocenić jakość jego wykonania i bezpieczeństwo użytkowania. Badania NDT nie mają wpływu na stan analizowanego materiału, są zatem w pełni bezpieczne dla kontrolowanych konstrukcji.

Na czym polega badanie metodą magnetyczno proszkową MT?

To jedno z podstawowych badań nieniszczących bazujące na wykorzystaniu zjawiska rozproszenia pola magnetycznego, realizowane na konstrukcjach stalowych i innych wykonanych z metali ferromagnetycznych. Badanie magnetyczno-proszkowe MT ze względu na brak możliwości namagnesowania metali nieżelaznych nie jest możliwe do wykonania na miedzianych, aluminiowych czy magnezowych elementach konstrukcyjnych. Takiego badania nie przeprowadzi się również na częściach konstrukcji wykonanych ze stali austenitycznej. Badania magnetyczno proszkowe MT pozwalają wykrywać nieciągłości w materiale. Przed badaniem materiał jest wstępnie rozmagnesowywany i dokładnie oczyszczany i odtłuszczany. Następnie wykonuje się jego namagnesowanie przy pomocy defektoskopu i nanosi na jego powierzchnię odpowiedni rodzaj zawiesiny lub proszku magnetycznego, która ujawnia istniejące nieciągłości tuż pod powierzchnią.

Zalety badania metodą magnetyczno-proszkową

Do największych zalet realizacji badania metodą magnetyczno-proszkową zaliczyć należy jej prostotę i niską cenę. Ponadto badania magnetyczno proszkowe MT nie mają negatywnego wpływu na stan techniczny kontrolowanej konstrukcji, oczywiście pod warunkiem jej rozmagnesowania i oczyszczenia po wykonanym badaniu. Analiza wyników badań magnetyczno-proszkowych MT również nie jest skomplikowana i nie wymaga użycia wysokospecjalistycznych narzędzi, co przekłada się na czas jej wykonania oraz cenę. Badania z wykorzystaniem defektoskopu i zawiesiny magnetycznej pozwalają ujawnić istniejące nieciągłości znajdujące się tuż pod powierzchnią oraz uszkodzenia powierzchniowe. Analiza nieciągłości podpowierzchniowych wymaga przeprowadzenia badań uzupełniających.

Defektoskopia magnetyczna jest jedną z popularnych form oceny jakości wykonania i aktualnego stanu technicznego istniejących konstrukcji, przede wszystkim stalowych. Badanie metodą magnetyczno proszkową jest tanie, proste i szybkie w realizacji, a jego wyniki w przypadku nieciągłości powierzchniowych są w pełni miarodajne i łatwe w ocenie.

Redakcja e-metro