Pozwolenie na wiatrówkę – zasady i prawo w Polsce

W Polsce nie można mieć broni z powodu własnego widzimisię. Aby móc ją kupić i przechowywać legalnie, należy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Inaczej jest jednak w przypadku wiatrówek. To niemalże jedyny rodzaj broni w Polsce, który jest swobodnie dostępny i po który każdy tak naprawdę może sięgnąć. Taki przepis istnieje w Ustawie o broni i amunicji. Według niego wiatrówki można kupić bez specjalnych zezwoleń i można z nich korzystać na tych samych zasadach. Ustawa określa jednak pewne wymogi dotyczące sposobu użytkowania takiej broni. Nie wszystko wolno z nią robić. Osoby, które posiadają więc wiatrówkę lub planują ją kupić, powinny zapoznać się dokładnie ze wszystkimi zapisami występującymi w tej ustawie.

Pozwolenie na wiatrówkę

Pozwolenie na wiatrówkęW dużym uproszczeniu każdy rodzaj wiatrówki można kupić bez zezwolenia, ale jak zwykle zresztą, tak i tutaj tkwi mały haczyk. Wiatrówki stanowią bowiem ogromną grupę rozmaitych broni. Te podstawowe znacząco różnią się od tych skomplikowanych, przeznaczonych do użytku profesjonalnego. Wystarczy porównać sobie wiatrówkę o energii wynoszącej 17J do tej o energii pocisku większym od 17J. W żadnym wypadku nie są one takie same. A prawo jasno określa, że inaczej też powinno się z nich korzystać. W przypadku wiatrówki o energii wyższej od 17J dopuszczalny jest jedynie jej zakup w sklepach stacjonarnych. Nie można zatem zamówić jej online. Należy stawić się w sklepie osobiście i okazać swój dowód tożsamości, aby potwierdzić ukończenie osiemnastego roku życia. Po zakupie broni trzeba ją również niemalże od razu zarejestrować – nowy właściciel ma na to pięć dni, ale zanim po rejestracji zacznie korzystać pełnoprawnie ze swojej broni, musi jeszcze wykonać sobie podstawowe badania lekarskie, potwierdzić swój prawidłowy stan psychiczny oraz zaprezentować zaświadczenie o niekaralności. W przeciwnym wypadku rejestracja wiatrówki nie będzie możliwa. A zatem najpierw należy ją kupić, potem załatwić formalności, a dopiero na końcu można zacząć ją użytkować.

Jak zarejestrować wiatrówkę?

Ogólnie rzecz biorąc do wniosku o rejestrację błoni należy dołączyć: zaświadczenie o niekaralności, kopię dowodu potwierdzającego tożsamość, kopię dowodu zakupu, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz pozytywne orzeczenie od lekarza i psychologa. Wymogi te sprawiają, że oczywiście nie każdy otrzymuje pozwolenie na zarejestrowanie broni. Wniosek może zostać odrzucony, lecz składająca go osoba ma prawo odwołać się do decyzji administracji. Jeżeli według niej spełniła wszystkie warunki umożliwiające rejestrację amunicji, wręcz powinna zawalczyć o swoje i własne prawa.

Dlaczego jednak wiatrówki o niższej mocy nie wymagają rejestracji i tak naprawdę każdy, nawet osoba niepełnoletnia, może je zakupić przez Internet? Ponieważ według prawa, czyli według artykułów zapisanych w Ustawie o broni i amunicji wiatrówki o mocy niższej niż 17J po prostu nie należą do grona broni pneumatycznych. Nie są więc niebezpieczne dla zdrowia i życia, każdy może z nich legalnie korzystać. Warto te zasady znać i oczywiście ich przestrzegać.

Redakcja e-metro