Pracujesz w Niemczech? Sprawdź, czy należy Ci się zwrot podatku i Kindergeld

Bardzo wielu naszych rodaków legalnie pracuje w Niemczech, gdzie płacą swoje podatki. Dlatego też, podobnie jak w Polsce, osoby te mają prawo do zwrotu nadpłaconego podatku. Przysługują im również inne udogodnienia, takie jak zasiłek rodzinny Kindergeld. Podpowiadamy, jak rozliczyć należności zgodnie z prawem i jak skorzystać z przysługujących świadczeń.

Zwrot podatku z Niemiec – od czego zacząć?

Praca w Niemczech wciąż jeszcze jest dla Polaków atrakcyjną formą zarabiania, przede wszystkim ze względu na relatywnie wysokie wynagrodzenia. Podobnie jak w Polsce, część każdej wypłaty jest potrącana na poczet podatku. I tu, podobnie jak w naszym kraju, pracownik ma prawo odzyskać jego nadpłaconą część.

W Niemczech rok podatkowy jest taki sam jak w Polsce – trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Inny jest natomiast termin na złożenie zeznania podatkowego. Trzeba to zrobić do 31 lipca kolejnego roku. Natomiast o zwrot podatku można ubiegać się nie tylko za ostatni rok, ale także za cztery lata wstecz.

Zwrot podatku z Niemiec – niezbędne dokumenty

Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, należy skompletować niezbędną dokumentację. Potrzebna będzie przede wszystkim kopia paszportu lub dowodu osobistego. Jeśli w czasie roku podatkowego osoba rozliczająca podatek pracowała również w Polsce, koniecznie musi przygotować zaświadczenie EU/EWR, w którym znajdują się informacje o dochodach uzyskanych we własnym kraju.

Niezbędna jest też niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung). To w niej znajdują się informacja o tym, w jakiej wysokości został odprowadzony podatek w imieniu pracownika. Najczęściej jest ona wystawiana przez zakład pracy na zakończenie pracy lub na koniec roku podatkowego.

Zwrot podatku z Niemiec a koszty utrzymania

Aby kwota zwrotu podatku była nieco większa, warto też odliczyć koszty utrzymania się w Niemczech. W tym celu trzeba przygotować dokumenty, które mogą potwierdzić poniesione wydatki: na przykład umowę najmu mieszkania, rachunki za media lub bilety na środki komunikacji publicznej. Jednak, aby można było odliczyć te koszty, trzeba przepracować na umowę o pracę w Niemczech więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, a wynagrodzenie tam uzyskane musi wynieść co najwyżej 90 proc. całkowitych dochodów. Pozwala to także na skorzystanie z wielu ulg rodzinnych.

Kindergeld – jak uzyskać pieniądze na dzieci w Niemczech

Coraz częściej zdarza się, że za pracą przenoszą się do Niemiec rodziny z dziećmi. Jeśli rodzice nieletnich są zatrudnieni na umowę o pracę, mogą liczyć na dodatkowe korzyści, w tym na zasiłek Kindergeld. Jest on przyznawanego osobom pracującym na terenie Niemiec dłużej niż 6 miesięcy. Wypłaca się go na dzieci pozostające pod opieką osoby wnioskującej o zasiłek. Jego wysokość uzależniona jest od liczby dzieci w danej rodzinie i wynosi od 219 do 250 euro na dziecko. Jest on przyznawany bez względu na wysokość rocznych dochodów pracownika. Można go otrzymać na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. A także na dzieci, które kontynuują naukę – do ukończenia przez nie 25 lat.

Zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje dzieciom biologicznym, ale również dzieciom adoptowanym i przysposobionym oraz takim, które zostały na stałe włączone do gospodarstwa domowego (dotyczy to na przykład wnuków).

Warto skorzystać z doświadczenia profesjonalistów

Zarówno zwrotem podatku z Niemiec jak i uzyskaniem zasiłku rodzinnego każdy może zająć się we własnym zakresie. Jednak jeśli zależy nam na szybkim i sprawnym załatwieniu tych spraw, warto zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie np. all-tax.pl, która uzyska w naszym imieniu najwyższą dostępną kwotę.

Redakcja e-metro