Różnice pomiędzy pochówkiem wyznaniowym a świeckim

Pogrzeb jest bardzo przykrym wydarzeniem, jednak przed jego zorganizowaniem trzeba podjąć decyzję dotyczącą charakteru ceremonii. Osoby wierzące korzystają zwykle z pochówku wyznaniowego, ale nie wszyscy identyfikują się z daną religią. Z tego powodu istnieje również inne rozwiązanie, czyli pogrzeb świecki. Czym różni się od tego wyznaniowego i jak przebiega?

Czym różnią się pogrzeby świeckie od wyznaniowych? 

W Polsce zdecydowana większość pogrzebów to ceremonie religijne. Z tego powodu wielu osobom kojarzą się one z obecnością księdza i mszą w intencji zmarłego. Istnieje jednak opcja zorganizowania pochówku w sposób świecki. Taka ceremonia różni się nieco od tej religijnej, zarówno pod względem dokładnego przebiegu, jak i stosowanych symboli.

Podczas pogrzebu świeckiego nie występuje kapłan oraz żadne symbole religijne. Na grobach nie umieszcza się zatem krzyżów, a zamiast nich powstaje uniwersalny pomnik. Całą ceremonię prowadzi wówczas Mistrz Ceremonii. Jest to urzędnik świecki, który dba o podniosłą atmosferę, ale nie nawiązuje w swoich słowach czy gestach do religii. Wówczas nie ma też specjalnej mszy.

Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma formami ceremonii jest zatem obecność kapłana i symboli religijnych lub jej brak. Oba sposoby pochówku są jednak odpowiednio podniosłe i pozwalają na honorowe pożegnanie osoby zmarłej. Pogrzeby, bez względu na ich rodzaj, organizuje m.in. Dom Pogrzebowy Szadkowski w Pruszkowie. Ich przebieg jest dość podobny, jednak charakter musi być dopasowany do woli zmarłego.

Jaką formę pochówku wybrać? 

Forma pochówku powinna zależeć od woli zmarłego. Jeśli był on osobą wierzącą, rodzina zwykle decyduje się na standardową ceremonię religijną. W sytuacji, gdy zmarły za życia dokonał apostazji lub nigdy nie identyfikował się z konkretnym wyznaniem, dobrym rozwiązaniem okazuje się zorganizowanie pogrzebu świeckiego. Warto więc ustalić te kwestie z rodziną odpowiednio wcześnie. Czasami nie ma takiej możliwości, dlatego to od bliskich zależy, jaki rodzaj pochówku wybiorą. W razie konieczności można również skorzystać z doradztwa specjalistów pracujących w konkretnym domu pogrzebowym. Zadadzą oni niezbędne pytania i zaproponują najlepsze rozwiązanie w danym przypadku. Są to profesjonaliści, którzy organizują pogrzeby na co dzień, dlatego mogą pomóc w wyborze odpowiedniej opcji.

Redakcja e-metro