Wycena przedsiębiorstwa – czyli przeprowdzić proces określenia wartości firmy?

Każda firma działająca na rynku ma swoją wartość. Jednak, aby ją poznać, należy ją najpierw ustalić. To dość skomplikowany proces, który wymaga wielu danych, indywidualnego podejścia i przeprowadzenia analiz. Na czym właściwie polega? Sprawdźmy, jak dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa i dowiedzmy się, po co właściwie warto to zrobić? 

Wycena przedsiębiorstw — na czym polega? 

Wycena firmy to proces, który ma na celu określić dokładną wartość przedsiębiorstwa oraz wszystkich jej składników majątkowych. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw są dość elastyczne i dopasowywane w sposób indywidualny, ponieważ nie ma jeszcze wymogów prawnych, które precyzowałyby sposób przeprowadzania tej procedury. Tym samym standardy wyceny przedsiębiorstwa zależą przede wszystkim od branży, wielkości, czy też obszaru na którym działa. Bardzo często przy takiej wycenie stosuje się kilka różnych metod, ponieważ takie połączenie zapewnia najbardziej precyzyjne rezultaty. 

Proces wyceny przedsiębiorstwa jest zwykle dość długi i wieloetapowy. Aby dokładnie określić wartość firmy, należy bowiem zbadać wiele obszarów oraz poddać analizie mnóstwo danych dotyczących między innymi przepływów pieniężnych, czy też aktywów niematerialnych i materialnych. 

Wycena przedsiębiorstwa — kiedy może być potrzebna? 

Wycena wartości przedsiębiorstwa może okazać się potrzebna w wielu sytuacjach. Przeprowadza się ją zarówno w celach typowo informacyjnych, jak i biznesowych. Przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na dokonanie wyceny w przypadku sprzedaży firmy. Tutaj podjęcie takiego działania jest właściwie niezbędne. To samo dotyczy sprzedaży jedynie jej części. Dzięki wycenie, można mieć pewność, że kwota będzie adekwatna do realnej wartości przedsiębiorstwa, co pozwoli uniknąć strat. 

Proces rzetelnego określenia wartości przedsiębiorstwa jest bardzo przydatny również w przypadku przeprowadzania postępowania upadłościowego firmy lub jej likwidacji. Wiele przedsiębiorstw korzysta obecnie z kredytów. Przy większych pożyczkach wycena firmy również może być konieczna.

Komu zlecić wycenę przedsiębiorstwa? 

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem, do którego przeprowadzenia niezbędna jest nie tylko specjalistyczna wiedza i umiejętności, ale i profesjonalne i zaawansowane technologicznie programy. Z tego też powodu, warto zlecić ustalenie wartości firmy specjaliście. Obecnie na rynku działa wiele firm zajmujących się tym obszarem. Profesjonalne usługi to gwarancja precyzji i skuteczności! 

Redakcja e-metro