Jak zostać spedytorem?

Spedytor to zawód, który cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Organizowanie przewozu, przeładunki, składowanie i magazynowania towarów wiąże się bowiem z licznymi wyzwaniami. Chcąc zdobyć stanowisko spedytora w renomowanej firmie, trzeba mieć jednak nie tylko odpowiednie doświadczenie oraz wykształcenie, ale również cechy, które ułatwią sprawne realizowanie powierzonych przez kierownictwo firmy zadań.

Doświadczenie w zawodzie spedytora międzynarodowego

Praca w zawodzie spedytora wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia. Zdobywa się je na stanowiskach asystenckich. Wymarzone stanowisko spedytora w dużych firmach otrzymują często osoby, które miały do czynienia, choć przez rok lub 2 lata, z bezpośrednią obsługą klientów i kontrahentów oraz wykonywaniem zadań wymagających zmysłu analitycznego (a więc wszelkiego rodzaju kalkulacji matematycznych).

Zawód spedytora a wykształcenie

Aby zdobyć wymarzone stanowisko spedytora, szczególnie gdy interesuje nas spedycja międzynarodowa, oprócz doświadczenia, często potrzebne jest wykształcenie kierunkowe. Pracodawcy poszukują w tym przypadku osób, które ukończyły studia związane z logistyką lub transportem. Wystarczające w tym przypadku będą studia podyplomowe obejmujące taką tematykę. W przypadku stanowisk o niższej odpowiedzialności honorowane przy zawodzie spedytora jest także posiadanie tytułu technika spedytora zdobytego w technikum.

Aby zwiększyć szanse na zdobycie pracy w dobrej firmie logistycznej, przydatny będzie kurs na spedytora. Odbywa się on często w trybie zaocznym i trwa od kilku dni do nawet kilku tygodni. W pracy spedytora bardzo cenna jest znajomość języków. Pomaga ona w komunikacji z kontrahentami i agentami, zarówno tej mailowej i telefonicznej. Najważniejsza jest znajomość powszechnie używanego w zawodzie języka angielskiego, ale dobry spedytor w międzynarodowej firmie potrafi sprawnie władać nawet kilkoma językami (w tym językiem niemieckim, rosyjskim lub francuskim).

Cechy niezbędne w pracy spedytora

Podejmując decyzję o zatrudnieniu na stanowisku spedytora, firmy spedycyjne patrzą nie tylko na doświadczenie oraz wykształcenie kandydata. Równie istotne są jego cechy. Po pierwsze, bardzo ważna jest dokładność. Skrupulatność zmniejsza bowiem ryzyko popełnienia błędów w przypadku realizacji pilnych oraz wartościowych zleceń. Wiąże się to także z drugą ważną cechą – odpornością na stres. Dobry spedytor potrafi bowiem szybko i dobrze rozwiązywać problemy, będąc pod presją czasu. Równie istotna jest zdolność do koncentracji się na danym problemie, mimo realizowania wielu zadań danego dnia.

Każda firma spedycyjna ceni sobie pracowników, którzy jednocześnie korzystają z wielu narzędzi – telefonu komórkowego, stacjonarnego oraz komputera z komunikatorami i pocztą elektroniczną, by sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy. Na samym końcu warto wspomnieć również o umiejętności wykonywania pracy zespołowej. Sprawny transport wymaga bowiem kooperacji z cała grupą osób, a więc z ludźmi z firmy, jak i przewoźnikami, armatorami, agentami, czy pracownikami agencji celnej.

Redakcja e-metro